Lid ben je niet voor even maar voor het leven

Men aanvaardt of men verwerpt en dat kan men alleen omdat men zelf iets is. De huidige verdraagzaamheid tegenover alles is in wezen indifferentie. Het is geen respect, het is een gebrek aan karakter.
- Godfried Bomans

Zoek de zin in de onzin

Nadat u het Novitiaat der NSA heeft doorlopen, mag u zich oriënteren op de disputen die NSA rijk is. “Leuk!” “Gezellig!” “Ah joh, je past overal wel!” Zo werkt het echter niet bij Ithaka

Binnen die houding worden persoonlijkheden gevormd. Staan voor de Zaak en je studententijd invullen zoals het bedoeld is. De Bijbel in de ene en het glas in de andere hand. Je bent student, dus je gedraagt je daarnaar. Je onderzoekt alles, behoudt het goede. Hierover spreken doe je bij voorkeur op Het Dispuut, om vervolgens je vermaak te zoeken in de sociëteit.

Dat is Ithaka. Eerlijkheid, eenheid en studentikoziteit zijn kernbegrippen, evenals stijl, hoffelijkheid en traditie. De woensdagavond is voor de vereniging en voor Het Dispuut en alles wat je daarbuiten nog in Ithaka investeert, krijg je dubbel terug. In positieve zin. Denk aan borrels, vakanties, het voetbalteam, Decadenthika, het kerstdiner, fuifjes, extern gaan, en acties.

Sla ons gade tijdens de disputenmarkt en word onderdeel van het mooiste wat onze vereniging te bieden heeft.